كتاب سالنامه آماري استان فارس سال 1394 منتشر گرديد.

هر ساله نشريه سالنامه آماري استان حاوي اطلاعات اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي استان مربوط به يك سال قبل تهيه مي شود و در قالب كتاب به چاپ مي رسد.نسخه مولتي مدياي آن در لوح فشرده و فايل آن نيز در سايت سازمان قرار داده مي شود. از سال1390براي اولين بار در كشور نسخه اندرويد قابل نصب بر روي گوشي ها و تبلت هاي داراي سيستم اندرويد و نسخه كتابخانه ديجيتال آن تهيه شد و در اختيار روساي سازمان ها و مديران دستگاه هاي اجرايي قرار گرفت.

همچنین براي اولين بار در كل كشور نسخه IOS  نشريه فوق نيز تهيه شده و لينك دانلود آن در AppStoreقابل مشاهده و به صورت رايگان قابل دريافت مي باشد.

لينك دانلود نرم افزار نسخه IOS سالنامه به آدرس زير در AppStoreقابل مشاهده مي باشد :

https://itunes.apple.com/us/app/id1213925468?mt=8