سالنامه آماری سال 1395 منتشر گردید.

سالنامه آماری استان فارس سال 1395 در قالب کتاب منتشر گردید و فایل الکترونیکی آن در قسمت نشریات قابل دریافت می باشد.

نسخه اندروید و IOS سالنامه آماری قابل نصب بر روی گوشی و تبلت دارای سیستم های اندروید و IOS (برای گوشی های آیفون)برای سال 1395 تهیه گردید.