دریافت نسخه IOS سالنامه آماری استان فارس سال 1395 قابل نصب بر روی گوشی ها و تبلت های آیفون

نسخه IOS سالنامه آماری استان فارس سال 1395 قابل نصب بر روی گوشی ها و تبلت های آیفون:

https://new.sibapp.com/applications/project-2467