دریافت نسخه اندروید سالنامه آماری استان فارس سال 1395

نسخه اندروید سالنامه آماری استان فارس سال 1395 قابل نصب بر روی گوشی ها و تبلت های با سیستم اندروید