سالنامه آماری سال 1393

فصل اول-سرزمین و آب و هوا

فصل دوم-جمعیت

فصل سوم-نیروی انسانی

فصل چهارم-کشاورزی،جنگلداری و شیلات

فصل پنجم-معدن

فصل ششم-نفت و گاز

فصل هفتم-صنعت

فصل هشتم-آب و برق

فصل نهم-ساختمان و مسکن

فصل دهم-بازرگانی و هتلداری

فصل یازدهم-حمل و نقل و انبارداری

فصل دوازدهم-ارتباطات

فصل سیزدهم-بازارهای مالی

فصل چهاردهم-امور قضایی

فصل پانزدهم-بهزیستی و تامین اجتماعی

فصل شانزدهم-آموزش

فصل هفدهم-بهداشت و درمان

فصل هجدهم-فرهنگ،ورزش و گردشگری

فصل نوزدهم-عمران شهری

فصل بیستم-بودجه عمومی استان

فصل بیست و یکم-هزینه و درآمد خانوار

فصل بیست و دوم-شاخص های قیمت

فصل بیست و سوم-حساب های استانآدرس: فارس-شیراز-چهار راه حافظیه تلفن: 32290931 نمابر: 32290937
پست الکترونیک: info@mpo-fr.ir

تمامی حقوق این وبسایت متعلق به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس بوده و استفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلامانع است
All Rights Reserved For Fars Province Management & Planning Organization
Powered by Araax co